Nieuws
Publicatiedatum: 20 maart 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
huis voor klokkenluiders

Veel meer klokkenluiders dan verwacht

Ruim 500 medewerkers hebben zich gemeld bij het Huis voor de Klokkenluiders, dat pas een half jaar bestaat. Dat is maar liefst twee keer zoveel als er in eerste instantie werd verwacht. In zo’n 15% van de meldingen gaat het daadwerkelijk om klokkenluiders, die een melding doen van een misstand op de werkvloer met direct gevaar voor personen of het milieu. Dit blijkt uit de eerste rapportage van het Huis voor Klokkenluiders, afgelopen week.

Benadeelde klokkenluiders

Maar liefst driekwart van de klokkenluiders ervaren dat ze benadeeld worden na hun melding. Meestal gaat het hierbij om ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract. Zorg dat het niet zover komt. U kunt zelf al de volgende maatregelen nemen:

  • Betrek uw ondernemingsraad bij het professionaliseren van uw organisatiecultuur.

  • Zorg dat meldingen van klokkenluiders ook al in een voorstadium door u worden opgevangen door bijvoorbeeld een anonieme klachtenregeling op te stellen of aan te scherpen.

  • Als werkgever heeft u een zorgplicht naar uw medewerkers toe. Vraag door bijvoorbeeld enquêtes gericht aan uw medewerkers hoe zij de situatie, veiligheid en organisatiecultuur ervaren.