Nieuws
Publicatiedatum: 10 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Motie CDA en D66: minder flexconstructies

D66 en CDA hebben gezamenlijk een motie bij de Tweede Kamer ingediend met het verzoek de concurrentie op loonkosten tegen te gaan. Driehoeksconstructies zoals detachering, payrolling en uitzendwerk dragen niet bij aan goed werkgeverschap, zo vinden de coalitiepartijen. Met deze motie borduren ze voort op het recente rapport van de Commissie Borstlap. Dit rapport toonde onlangs aan dat er nogal wat is scheefgegroeid in werkend Nederland. Als de trend doorzet van nog meer zzp’ers en minder werknemers, legt dat een bom onder de betaalbaarheid van ons sociale stelsel. Overigens steunen zoveel andere partijen deze motie van CDA en D66 nu, dat de regering deze niet kan negeren en hier wel mee aan de slag moet.

Advies Borstlap

Borstlap adviseert als oplossing de huidige veelheid aan soorten werkenden terug te brengen tot nog maar drie soorten. Dat zijn werknemers met een tijdelijk of vast dienstverband met iets minder zekerheid dan nu, zelfstandigen die alleen echt zelfstandig werk doen en als derde categorie uitzendkrachten voor alleen nog het piekwerk.

Alle ins en outs van het rapport van de commissie Borstlap in een handig overzicht bekijken? Ga dan naar dit nieuwsbericht.