Nieuws
Publicatiedatum: 30 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
raad voor de rechtspraak

Rechter: Heerenveen moet oud mascotte weer in dienst nemen

De rechtbank Noord Nederland heeft sportclub Heerenveen bevolen een medewerker in dienst te houden die de club wilde ontslaan. Het gaat om een schilder die al sinds 2009 in dienst is en daarvoor 12 jaar lang als vrijwilliger ‘Heero’ de mascotte van de club was.

Dreigende taal

De club wilde de man ontslaan omdat hij herhaaldelijk dreigende taal zou hebben geuit tegen de commercieel manager. Die vond dat de schilder zich niet hield aan de coronamaatregelen als afstand houden. Ook zou hij zijn gaan werken terwijl zijn huisgenoot besmet was. Dat was in strijd met de quarantainemaatregelen. Toen hij de schilder daarop aansprak, reageerde deze zo heftig dat de commercieel manager dat als dreiging ervoer.

Gesprekken

Op 7 februari hadden de schilder en de HR-manager een gesprek over de confrontaties met de commercieel manager; een dag later volgde een gesprek met de algemeen directeur. Die stelde de medewerker twee weken vrij van werk met behoud van salaris, zonder nadere uitleg. Op 24 februari volgde een telefoongesprek tussen directeur, HR-manager en de medewerker. De schilder besloot het gesprek op te nemen.

Verwijtbaar

Dat vond de werkgever niet zo leuk. Diezelfde dag nog kreeg de schilder een aanzeggingsbrief waarin de club stelde dat ze de arbeidsovereenkomst wilden beëindigen. Enerzijds omdat de medewerker zich schuldig had gemaakt aan verwijtbaar handelen (het uiten van dreigementen). Anderzijds omdat er (door het onaangekondigd opnemen van een telefoongesprek) sprake was van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. De club wilde nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten, maar als dat niet zou lukken, dan was een gang naar de rechter onvermijdelijk.

Onverwacht

En ze kwamen er niet uit, dus moest de rechter uitspraak doen. Die kwam tot een onverwachte conclusie. De schilder kon aantonen dat ook de commercieel manager zich niet aan de coronaregels hield, door bevriende mensen tot het stadion toe te laten zonder QR-code. Ja, hij was boos geweest, maar had niet gedreigd voordat hij op non actief was gesteld. En dat hij trouwens helemaal geen issues had met zijn direct leidinggevende, de facilitymanager (en die ook niet met hem).

Gewoon in dienst

De kantonrechter vond dat de club niet voldoende had bewezen wat de dreigementen waren, ze waren niet eens vastgelegd. De beweringen uit het opgenomen telefoongesprek waren volgens de rechter ook verschillend uitlegbaar en dus niet per sé bedreigend. Ook bevestigden beide partijen dat er geen probleem was tussen de schilder en de direct leidinggevende. De rechter kon dus niet onderschrijven dat er sprake was van verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie. Dus kan de schilder gewoon in dienst blijven.

Les

En wat is de les voor HR-managers? Volgens de rechter moet een werkgever anders reageren op als bedreigend ervaren uitlatingen van een medewerker. In zo’n geval moet de werkgever de verweten gedragingen schriftelijk vastleggen, de werknemer duidelijk maken dat dergelijke uitlatingen niet meer mogen en (schriftelijk) waarschuwen dat er bij herhaling arbeidsrechtelijke consequenties kunnen volgen. Zonder goed dossier is een gang naar de rechter zelden succesvol.