Nieuws
Publicatiedatum: 6 maart 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
ontslag

Traag ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig

Ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als de werkgever de werknemer direct, ‘onverwijld’ in kennis stelt van het ontslagbesluit. Gebeurt dit niet bijtijds, dan zal de kantonrechter het ontslag niet bekrachtigen. Dat bleek vorige week donderdag uit de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Een medewerker van de NAM eiste vernietiging van zijn trage ontslag op staande voet en werd door de rechter in het gelijk gesteld. Saillant detail: de werkgever had al een vaststellingsovereenkomst met de werknemer besproken ter hoogte van een slordig half miljoen omdat zijn functie wegens reorganisatie zou komen te vervallen, maar kon daar onder uit komen in geval van een ontslag op staande voet.

Actie boven reden
Toch ging de rechter niet daar op in. Het belangrijkste argument was dat de werkgever te traag was met het verlenen van het ontslag. Dat kan alleen vertraagd worden door een onderzoek, waarbij in afwachting daarvan de werknemer wordt geschorst. Maar daar was hier geen sprake van. Hieruit kunt u afleiden dat het begrijp ‘onverwijldheid’ van ongekend belang is. Niet alleen het ontslag zelf, maar ook de dringende reden(en) moeten onverwijld worden medegedeeld aan de medewerker. Die reden moet zo ernstig zijn dat het van de werkgever niet verwacht kan worden de medewerker in dienst te houden. Voorbeelden van dergelijke redenen zijn: het ongeschikt zijn voor uitvoering van de werkzaamheden, dronkenschap of mishandeling. Meer lezen? Bekijk dan de checklist over ontslag op staande voet.