Nieuws
Publicatiedatum: 13 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Flitsbezorgers

Werkomstandigheden maaltijd- en flitsbezorgers onder de maat

De Arbeidsinspectie noemt de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden bij de maaltijd- en flitsbezorgers ver onder de maat. De bezorgers met (elektrische) fiets of scooter lopen verhoogde risico’s op werkdruk, fysieke belasting, agressie en ongelukken. Managers weten niet dat ze proactief moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. En er is zelden een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, terwijl dat wel verplicht is.

Schijnzelfstandigheid

Ook is er vaak sprake van schijnzelfstandigheid. De flitsbezorgers huren bij voorkeur personeel in als zzp’ers, die dan zelf hun verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen moeten betalen en geen recht op loondoorbetaling en vakantie hebben. En dat terwijl er duidelijk sprake is van een gezagsverhouding en dus een loondienstverband. De Arbeidsinspectie laat de controle op schijnzelfstandigheid over aan de Belastingdienst, maar die doet nauwelijks wat aan handhaving.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie deed speciaal onderzoek na meldingen en signalen over onderbetaling, zwaar werk en de maatschappelijke aandacht voor overlast, afgeplakte locaties en de verkeersveiligheid. Het rapport is op 2 mei naar de Tweede Kamer gestuurd.