Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 september 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Wat zijn de regels rondom het bewaren van persoonsgegevens?

Als werkgever mag je alleen gegevens  bewaren als je daar een goede reden voor hebt en niet langer dan strikt noodzakelijk. De wettelijke termijnen moet de werkgever natuurlijk altijd aanhouden, maar wat strikt noodzakelijk is, is een grijs gebied. Daarom is het handig om voor alle gegevens een vaste termijn te hanteren, bijvoorbeeld dezelfde bewaartermijn als voor de loonadministratie (zeven jaar na uitdiensttreding). Na deze termijn kan het personeelsdossier dan in een keer vernietigd worden.