Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 juni 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Wij willen camera’s laten plaatsen op de werkvloer. Hebben we daarvoor toestemming van de medewerkers nodig?

Toestemming

U heeft niet van alle individuele medewerkers toestemming nodig voor het plaatsen van camera’s. Is er een ondernemingsraad in uw organisatie? Dan moet het voorgenomen besluit om camera’s te plaatsen wel eerste aan de OR worden voorgelegd. De OR heeft namelijk instemmingsrecht. Vraagt u geen instemming, dan kan de OR naar de kantonrechter stappen om dit besluit terug te draaien.

Goede reden

Naast instemming van de OR heeft u ook een goede reden nodig om camera’s te plaatsen. Deze reden wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd, denk hierbij aan de veiligheid van medewerkers en klanten. Bovendien moet het plaatsen van camera’s de enige redelijke methode zijn om dit doel te bewerkstelligen.

Privacy

Tenzij er vrijstelling geldt op basis van het Vrijstellingsbesluit, dient u het cameratoezicht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook moet u uw medewerkers op de hoogte te brengen van het feit dat u camera’s plaatst. Doet u dat niet, dan kunnen uw medewerkers in beroep gaan op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens.