Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 september 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Hebben werknemers het recht om hun eigen personeelsgegevens in te zien?

Ja, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft werknemers een inzagerecht in hun eigen personeelsdossier. De werknemer heeft zelfs het recht op correctie als er duidelijke fouten in zitten. U mag overigens niet méér registreren dan echt nodig is voor het voeren van personeelsbeleid. U mag de personeelsgegevens mag niet aan derden laten zien. Dus niet voor mailings voor commerciële doeleinden.

Ook als uw bedrijf in een overnameproces verwikkeld is, mogen die gegevens niet op voorhand aan de geïnteresseerde partij beschikbaar gesteld worden bijvoorbeeld in het kader van een boekenonderzoek door de overnemende partij. Alleen voor wettelijke doeleinden mag u personeelsgegevens verstrekken aan een derde. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het verstrekken van uw salarisgegevens aan de fiscus.