Faq's
Laatst gewijzigd op: 29 mei 2017 | Geschreven door: Hans Delissen
NVP sollicitatiecode

Kan ik een relatie tussen twee werknemers verbieden?

Nee, een relatie tussen twee werknemers is niet wettelijk verboden. Wel kunt u als werkgever in het arbeidsreglement of in een gedragscode nadere regels aan relaties op het werk stellen. Bijvoorbeeld een meldingsplicht als een relatie ontstaat, of gedragsregels om belangenverstrengeling of ongewenste situaties te voorkomen, zoals een verhouding tussen medewerker en leidinggevende.

Naleving en ontslag

Let op: het is uw plicht als werkgever om ervoor te zorgen dat al uw medewerkers op de hoogte zijn van het reglement of de gedragscode. U moet er ook voor zorgen dat u consequent optreedt bij de naleving van de regels. Als de regels dan alsnog door werknemers worden overtreden, kan dit leiden tot ontslag. Een rechter moet vervolgens bepalen of uw regels redelijk zijn en of de mate van overtreding serieus te noemen is. En welke ontslagvergoeding er dan op zijn plaats is.