Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 januari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Werkgever wil bestaande werknemers screenen, mag dat?

Werkgevers willen graag betrouwbare medewerkers in dienst hebben en houden. Screenen tijdens een dienstverband is niet erg gebruikelijk. Maar er kunnen redenen voor zijn om een individueel geval of juist alle werknemers te screenen. Voor individuele gevallen, bijvoorbeeld bij verdenking van diefstal of fraude, wordt vaak een bedrijfsrechercheur ingehuurd. Ook komt het voor dat je als werkgever standaard een screening uitvoert bij doorstroom van medewerkers naar bepaalde functies. Want waar iemand met een frontofficefunctie bijvoorbeeld geen toegang heeft tot de kas of bedrijfsgevoelige informatie, kan het zijn dat bij verandering van functie dit wél ineens aan de orde is. Voor collectief screenen van medewerkers gelden striktere regels.

Bij screening vraagt de werkgever informatie op over een werknemer of zoekt op een zwarte lijst of de medewerker daarop voorkomt. Voor veel functies waar werken met kinderen centraal staat is bijvoorbeeld een Verklaring omtrent gedrag (VOG nodig). Die wordt uitgegeven door Justis, een agentschap van het Ministerie van Justitie, na een antecedentenonderzoek naar relevante gepleegde strafbare feiten.

Voorwaarden

Omdat screening zeer ingrijpend kan zijn voor de privacy van de betrokken medewerker, zijn aan screening strenge voorwaarden verbonden. Aan screening zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • In de eerste plaats moet screening noodzakelijk zijn, dat wil zeggen dat de werkgever niet op een minder ingrijpende manier aan informatie kan komen.
  • Er moet sprake zijn van een gerechtvaardigd belang, de werkgever moet kunnen vertrouwen dat zijn medewerker betrouwbaar en integer is.
  • de werkgever moet de medewerker vooraf goed informeren en de resultaten achteraf met de betrokken werknemer delen.

Ondernemingsraad
Let op, als een werkgever een regeling voor screenen invoert, is dit op grond van artikel 27.1.k van de Wet op de Ondernemingsraden instemmingsplichtig. Zo’n regeling moet ook voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.