Modellen
Laatst gewijzigd op: 10 december 2018

Voorbeeldformulier zwangerschapsverklaring

Als uw medewerker zwanger is, dient u een zwangerschapsuitkering voor haar aan te vragen. Hiervoor heeft u een zwangerschapsverklaring nodig. Deze verklaring is een formulier of brief waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat vermeld. Uw medewerker dient deze verklaring aan u te geven. Het formulier moet worden ingevuld door een arts of de verloskundige. Vaak geven zij dit zelf aan de zwangere medewerker mee, maar dit gebeurt niet altijd. Het is dan ook aan te raden om hier een standaard formulier voor te hebben, zodat u het uw medewerker gemakkelijk maakt om deze verklaring op tijd te regelen. De medewerker dient u deze verklaring uiterlijk drie weken voor ze het verlof opneemt, te overhandigen.