Nieuws
Publicatiedatum: 23 februari 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp

De EU wil een privacy medewerker

Uw organisatie verwerkt persoonsgegevens van het personeel en van klanten en relaties. De Wet bescherming persoonsgegevens regelt hoe organisaties moeten omgaan met deze informatie. De Europese Unie (EU) wil de privacy van personen beter beschermen en is daarom van plan om voor de verwerking van persoonsgegevens extra regels in te voeren. U moet misschien in 2016 een privacymedewerker in dienst hebben die erop toeziet dat uw organisatie op de juiste manier met persoonsgegevens omgaat. Dit zal niet voor iedere organisatie gelden. Een privacyedewerker wordt waarschijnlijk verplicht voor overheden, organisaties met minimaal 250 medewerkers, organisaties die gegevens verwerken van meer dan 5.000 personen, of organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken.