Nieuws
Publicatiedatum: 13 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

De wijzigingen voor HR in 2020

Op 1 januari 2020 zijn een aantal belangrijke wetswijzigingen voor HR ingegaan. Zo is het arbeidsrecht aanzienlijk veranderd door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Verder is de werkkostenregeling verruimd, het minimumloon gestegen en is de fiscale regeling om een fiets van de zaak aan werknemers te verstrekken vereenvoudigd. Bekijk hier het overzicht van alle wetswijzigingen voor HR die zijn ingegaan per januari 2020.

Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) maakt het aantrekkelijk om vaste contracten aan te bieden door een aantal verschillende maatregelen. Zo is ontslag nu ook mogelijk bij meerdere onvoldragen, kleinere ontslagredenen. Daarnaast hebben werknemers nu vanaf de allereerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook is de ketenregeling uitgebreider: flexkrachten mogen nu drie tijdelijke contracten krijgen voor de gezamenlijke termijn van drie jaar.

Alle wijzigingen van de Wab op een rij? Bekijk dan deze checklist.

Wnra

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingegaan per 1 januari 2020 en zorgt ervoor dat het private arbeidsrecht nu ook geldt voor (de meeste) ambtenaren. Dat betekent dat het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao nu ook op ambtenaren van toepassing zijn.

Alle wijzigingen van de Wnra op een rij? Bekijk dan deze checklist.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2020 gestegen naar € 1.653,60 bruto per maand.

Benieuwd naar de minimumloonbedragen voor alle (andere) leeftijdscategorieën? Bekijk dit bericht.

Ruimere WKR

Vanaf 1 januari 2020 is de werkkostenregeling (WKR) verruimd. Dat betekent dat u tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen kunt geven. De vrije ruimte is namelijk groter: van 1,2% naar 1,7%. Let op: dit geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.

Vereenvoudiging bijtelling fiets

Er geldt nu een vast percentage bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Werknemers mogen jaarlijks 7% van de waarde van de fiets bij het inkomen bijtellen. De werknemers en uw organisatie zijn zo gemakkelijker af, omdat er geen kilometerregistratie meer nodig is.

MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Deze verzekering helpt kleine werkgevers bij de re-integratieverplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. De afspraken hierover liggen vast in een convenant van werkgeversorganisaties en het verbond van Verzekeraars. Verschillende verzekeraars bieden een MKB-verzuim-ontzorgverzekering aan.

Nog op de planning in 2020

Naast de wijzigingen die sinds 1 januari 2020 gelden, is er nog een aantal veranderingen die in de loop van 2020 ingaan. Denk aan:

  • In maart 2020: de SLIM-regeling, Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, gaat van start. Hiermee kunnen MKB-organisaties een bedrijfsschool oprichten om medewerkersvaardigheden up-to-date te kunnen houden.
  • Vanaf 1 april 2020: compensatie voor werkgevers voor het betalen van een transitievergoeding na langdurige ziekte van de werknemer.
  • Vanaf 1 juli 2020: uitbreiding van het geboorteverlof voor partners van bevallen moeders.