Nieuws
Publicatiedatum: 29 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Dwingend recht bij uitbetaling vakantiedagen en leaseauto

Werkgevers en werknemers zijn niet vrij afspraken te maken over de financiële afwikkeling van een arbeidsovereenkomst bij op non-actiefstelling. Als een werknemer vrijwillig afziet van de uitbetaling van nog openstaande vakantiedagen of bij vrijstelling van werk zijn leaseauto voortijdig inlevert terwijl dat niet hoeft, blijft de werkgever verplicht deze looncomponenten gewoon uit te betalen. Dat blijkt uit een arrest van de rechtbank Noord-Nederland van 5 april 2022.

HR-manager

Op 1 juni 2020 treedt een werknemer voor 13 maanden in tijdelijke dienst als HR-manager bij een Groningse kozijnenfabrikant. Werkgever en werknemer komen er niet uit bij een gesprek op 13 april 2021 over een verlenging van het contract na 1 juli: een week later stuurt de werkgever een mail dat er niet wordt verlengd en dat de werknemer vrijgesteld is van werk (op non-actief is gesteld). Weer een week later is er een overdrachtsgesprek, waar ‘de gemoederen oplopen tot een onzakelijk niveau’.

Spijt

De werknemer stuurt de werkgever na afloop van de ruzie een brief waarin hij aangeeft wel verwacht doorbetaald te worden tot en met 30 juni, maar als teken van goede wil afziet van uitbetaling van nog openstaande vakantiedagen en aangeeft de leaseauto al ingeleverd te hebben. De werkgever maakt op basis daarvan een eindafrekening. Later krijgt de werknemer spijt, en eist bij de rechter alsnog uitbetaling van de opgebouwde vakantierechten en een vergoeding voor het gemis van het privégebruik van de leaseauto tussen 13 april en 30 juni.

Openstaande vakantiedagen

De rechter geeft de werknemer gelijk bij de vakantiedagen. Ook al heeft de werknemer onvoorwaardelijk afstand gedaan van het gebruik van nog openstaande en op te bouwen vakantiedagen tot 30 juni, de werkgever had daar niet in mee mogen gaan. Volgens artikel 7:641 lid 1 BW is een werkgever verplicht openstaande dagen uit te betalen en is dat dwingend recht volgens artikel 7:645 BW, waarvan niet mag worden afgeweken.

Privégebruik leaseauto

Ook bij de leaseauto krijgt de werknemer gelijk. In de arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer een bedrijfsauto is verstrekt, die zowel zakelijk als privé kan worden gebruikt. Er staat niet in dat deze ingeleverd moet worden bij op non-actiefstelling. Het maakt volgens de kantonrechter dus onlosmakelijk deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Het privégebruik valt daarom ook onder het dwingend recht van artikel 7:645 BW.

Boete late loondoorbetaling

De rechter veroordeelt de werkgever tot het maken van een nieuwe, deugdelijke eindafrekening en directe uitbetaling van de verschuldigde bedragen. Omdat het inmiddels al 5 april 2022 is dat de rechter uitspraak doet, bijna 10 maanden na afloop van het contract, is de maximale boete van 50%.