Nieuws
Publicatiedatum: 21 oktober 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Inspectie SZW brengt risico’s oneerlijk werk in kaart

Inspectie SZW heeft in het rapport de Staat van eerlijk werk de belangrijkste risico’s in kaart gebracht als het gaat om eerlijk werk en uitbuiting in Nederland. Uit het rapport blijkt dat vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt risico lopen op uitbuiting en onderbetaling. Zo krijgen vooral mensen met een laag loon en een flexibel contract en laagbetaalde zzp’ers te maken met onderbetaling, te lange werktijden en uitbuiting. Er is extra budget vrijgemaakt om oneerlijk werk tegen te gaan. Tot 2023 zal de Inspectie SZW dan ook bij een groter aantal bedrijven inspectie verrichten.

Andere sector, ander risico

Welke risicofactoren een grote rol spelen voor de medewerkers in uw organisatie hangt af van de branche, het functieniveau van de medewerker en zijn/ haar arbeidsrelatie. Zo melden werknemers met vaste banen en hoge lonen vaak het risico op psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA speelt ook vooral een rol in sectoren zoals openbaar bestuur, horeca en de gezondheidszorg. Medewerkers met een flexibele baan of een laag inkomen hebben gemiddeld genomen vaker te maken met fysieke belasting en het werken met gevaarlijke stoffen.

Zeven mechanismen

Inspectie SZW heeft zeven mechanismen gedistilleerd die oneerlijke praktijken in de hand werken:

  1. Toenemende internationale concurrentie die de lonen drukken;
  2. Ruim internationaal aanbod van goedkope arbeid door vrij verkeer;
  3. Digitalisering en groei van de platformeconomie;
  4. Onderbetaling en schijnconstructies krijgen de ruimte door veel verschillende toegestane arbeidsrelaties;
  5. Vluchtig ondernemerschap door de mogelijkheid van turboliquidaties;
  6. Geringe pakkans bij fraude creëert ruimte voor uitkeringsfraude en zwartwerk;
  7. De aanwezigheid van kwetsbare groepen maakt uitbuiting en ernstige benadeling mogelijk.

RI&E

Een of meerdere van bovenstaande mechanismen hebben ongetwijfeld ook invloed op uw organisatie. Loop deze zeven punten na en ga na of uw RI&E nog up-to-date is. Wordt er rekening gehouden met alle risicofactoren? Bekijk deze checklist voor meer informatie over de RI&E.