Nieuws
Publicatiedatum: 28 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Meeste klokkenluidersmeldingen gaan over sociale veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag, angstcultuur en andere vormen van sociale veiligheid vormden in 2022 de grootste groep meldingen over misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. Fraude en belangenverstrengeling zijn de daaropvolgende grote groepen meldingen. Dat staat in het jaarverslag 2022 van het Huis voor klokkenluiders. Hier kunnen werknemers een werkgerelateerde melding van een misstand doen als ze dat niet willen of kunnen bij hun eigen werkgever.

Interne meldregeling

Elke organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht een interne regeling op schrift te hebben voor het melden van een misstand, zoals sociale onveiligheid, fraude of belangenverstrengeling. Zo’n interne regeling voorkomt dat een melder direct met de zaak naar buiten treedt, bijvoorbeeld in de media. Als het tot een rechtszaak komt, kan de organisatie zelfs een boete krijgen bij het ontbreken van een interne meldregeling. De OR heeft overigens instemmingsrecht bij het invoeren of wijzigen van zo’n regeling op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).