Nieuws
Publicatiedatum: 5 maart 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Overheid wil seksuele intimidatie op de werkvloer aanpakken

De regering heeft het aanpakken van seksuele intimidatie op de werkvloer hoog op de agenda gezet. Naar aanleiding van de #MeToo-discussie is er veel aandacht geweest voor seksueel geweld. Onlangs voerde ook de Tweede Kamer hierover debat. Er zijn een achttal moties ingediend om seksueel geweld op de werkvloer aan te pakken. Vandaag zal de Tweede Kamer over deze moties stemmen. Zo bleek onlangs uit verslag van de Tweede Kamer.

Seksueel geweld bestrijden

De Kamerleden hebben via moties verschillende aanpakken voorgesteld om seksueel geweld op de werkvloer in de kiem te smoren. Denk aan het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon in de Arbowet, net zoals onlangs met de preventiemedewerker is geregeld. Ook is geopperd de rol én positie van vertrouwenspersonen te versterken, seksuele intimidatie integraal in alle risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E’s) te laten opnemen en een landelijke gedragscode voor bedrijven op te stellen als het gaat om seksuele intimidatie.

Vandaag zal er door de Tweede Kamer over deze moties worden gestemd. Het is aan het kabinet om te beslissen wat er met de aangenomen moties gebeurt.