Nieuws
Publicatiedatum: 20 maart 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Verbod hoofddoek op het werk onder zeer strikte voorwaarden toegestaan

Alleen onder zeer strikte voorwaarden kan een werkgever zijn werknemers verbieden een hoofddoek te dragen op het werk. Het verbod moet in relatie staan tot de neutrale positie of doelstelling van het bedrijf, de motivatie moet zorgvuldig onderbouwd zijn, het verbod moet gelden voor alle zichtbare politieke, religieuze en filosofische uitingen en het verbod moet duidelijk vermeld staan in het personeelsreglement. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over twee zaken waarbij werknemers werden ontslagen omdat zij een hoofddoek op het werk droegen, terwijl dat niet was toegestaan. Volgens het Europees Hof was er in deze gevallen geen sprake van directe discriminatie.

Discriminatie?

Overigens betekent dit niet dat Nederlandse werkgevers zomaar werknemers kunnen verbieden een hoofddoek of keppeltje te dragen of een katholiek kruis boven de deur te hangen. Wordt dat als discriminatie beschouwd, dan is het in eerste aanleg een zaak voor de Nederlandse rechter of het College voor de Rechten van de Mens om te onderzoeken of er sprake is van discriminatie of niet.