Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 14 april 2017 | Geschreven door: Hans Delissen
arbeidsbureau

Modelbrief wijzigen arbeidsovereenkomst

Wilt u een wijziging doorvoeren in een of meer arbeidsovereenkomsten? Dat is mogelijk op twee voorwaarden:

  1. U dient een eenzijdig wijzigingsbeding in het arbeidscontract of elders te hebben opgenomen.
  2. U moet kunnen aantonen dat u een zwaarwegend belang heeft bij deze wijziging.

Gebruik deze modelbrief om uw medewerker(s) op de hoogte te stellen van de wijziging in het arbeidscontract.