Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 9 juli 2018 | Geschreven door: Hans Delissen
Privacy

Modelbrief Aanbieden privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat de privacywetgeving is aangescherpt. Uw organisatie heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de gegevens van klanten om te gaan, maar ook van medewerkers. U komt al een heel eind door uw medewerkers te informeren over hun privacy-rechten en de gegevens die u van hen verwerkt en bewaart middels een privacyverklaring. Zorg er wel voor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van het bestaan van deze verklaring en waar ze deze kunnen vinden. Gebruik daarvoor onderstaande modelbrief.