Checklists
Laatst gewijzigd op: 26 mei 2016

Het verbetertraject: aanvullende tips

In de checklist Ontslagdossier arbeidsmarkt in balans (Wab) bespraken we enkele concrete tips voor een WWZ-proof ontslagdossier. Een duidelijk kort stappenplan; appeltje-eitje zou je denken. Maar de kantonrechter Amsterdam gooit roet in het eten. Er komen nog vier aanvullende tips bij.

Disfunctionerende werknemer

Na een verbetertraject van zo’n anderhalf jaar vond de werkgever in een recente zaak bij de kantonrechter Amsterdam dat er nog geen verbetering in het functioneren van werknemer was opgetreden en diende hij een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter Amsterdam in. Werkgever voerde aan dat de leidinggevende van werknemer een uitgebreid dossier had opgebouwd, doelen had gesteld voor werknemer welke niet werden gehaald en dat hij van zakelijke relaties regelmatig klachten ontving over de disfunctionerende werknemer.

Heb oog voor persoonlijke omstandigheden.

Onredelijke werkgever

Werknemer stelde dat hij voordat zijn huidige leidinggevende in dienst was getreden nooit commentaar op zijn functioneren had gekregen. Sterker nog, de tijdelijke contracten van werknemer zijn telkens verlengd en uiteindelijk omgezet in een vast contract. Hij stelt dat de dossieropbouw eenzijdig is omdat alleen zijn leidinggevende hem heeft beoordeeld.

Daarnaast zegt werknemer dat werkgever onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn privésituatie en zijn gezondheid.

Beoordeel niet eenzijdig, maar altijd samen.

Wat zegt de rechter?

De kantonrechter overweegt dat alleen het veelvuldig vastleggen van de indruk van één leidinggevende van de voortgang van werknemer in het verbetertraject onvoldoende is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een ongelijke strijd. Om deze reden vond de kantonrechter het disfunctioneringsdossier te eenzijdig en te subjectief.

Bovendien heeft het verbetertraject volgens de kantonrechter ongebruikelijk lang geduurd. Daarnaast moet een werkgever ook de persoonlijke omstandigheden van werknemer in acht nemen, iets dat hier volgens de rechtbank niet is gebeurd. Tot slot vindt de kantonrechter dat de werkgever onvoldoende heeft onderzocht of er mogelijkheden bestaan voor herplaatsing van werknemer binnen de organisatie.

Beoordeel voldoende objectief.

Hoe moet het dan?

Het is essentieel dat de disfunctionerende werknemer in een verbetertraject niet eenzijdig en voldoende objectief wordt beoordeeld. De verantwoordelijke leidinggevende kan bijvoorbeeld worden bijgestaan door een collega met een bredere visie op het personeelsbeleid binnen de organisatie of door een externe professional.

Houd ook rekening met privéomstandigheden van de werknemer en bekijk mogelijkheden tot herplaatsing uitvoerig.

Uit deze uitspraak blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om zorgvuldig te handelen bij een verbetertraject en het opbouwen van een goed disfunctioneringsdossier. Schakel dus tijdig professionele hulp in.

Lees ook de checklist Ontslagdossier Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)