Checklists
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2010

Tegemoetkoming ziektekostenverzekering

Werknemers betalen steeds meer aan ziektekosten. U kunt er als organisatie voor kiezen om als arbeidsvoorwaarde hierin uw steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld door een tegemoetkoming te bieden of een collectieve korting te bedingen. De mogelijkheden zijn helaas niet zo uitgebreid als jaren geleden. Bijna alle vergoedingen zijn namelijk belast. Dat geldt ook voor de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Wat is een zorgverzekering?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering vergoedt bijvoorbeeld het huisartsen- en specialistenbezoek, ziekenhuiskosten en medicijnen. De overheid bepaalt elk jaar wat er precies allemaal onder deze verzekering valt. Daarnaast is een aanvullende verzekering mogelijk voor kosten die niet onder de basisverzekering vallen. Denk aan tandartskosten voor volwassen of een bril.

Eigen risico

Om de zorg betaalbaar te houden, betalen verzekerden een eigen risico. In 2020 moeten zorgvragers eerst € 385 zelf betalen voordat de basisverzekering tot uitkering overgaat. Dit eigen risico geldt overigens niet voor onder andere huisartsbezoek, kraamzorg en verloskundige hulp. Ook vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen er niet onder.

Nominale premie

Een werknemer betaalt twee premies voor de basisverzekering: een nominale premie aan de verzekeraar en een inkomensafhankelijke premie via de werkgever. De nominale premie mag de verzekeraar zelf vaststellen, maar ligt rond de € 1.400 per jaar. Een werknemer krijgt vaak korting op deze premie als hij of zij voor een hoger eigen risico kiest.

Inkomensafhankelijke premie

Daarnaast betaalt de werknemer een inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet. Deze is in 2020 6,7% van het loon. De werkgever houdt de bijdrage in van het nettoloon en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Aan de bijdrage zit een maximum: het wordt berekend over maximaal € 55.927 per jaar (bedrag 2019).

Verplichte vergoeding

De werkgever is verplicht deze inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Over deze vergoeding betaalt de werknemer loonbelasting en premies volksverzekeringen. Per saldo betaalt de werknemer dus alleen de belastingen over de inkomensafhankelijke bijdrage.

Meer vergoeden

U mag meer vergoeden dan de inkomensafhankelijke bijdrage. Maar dan moet u over het meerdere ook premies werknemersverzekeringen én ook weer inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden en afdragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u de werknemer een tegemoetkoming betaalt voor de nominale premie. Dat is dus een bruto vergoeding, waarover loonheffingen afgedragen moeten worden. In veel cao’s is zo’n tegemoetkoming afgesproken, bijvoorbeeld een bedrag van € 150 per jaar.

Belaste tegemoetkoming

De werkgever kan nog meer tegemoetkomingen bieden in de ziektekosten, maar deze zijn allemaal belast. Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor eigen bijdragen van behandelingen, het eigen risico van het basispakket, een tegemoetkoming in de premie voor de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Dat geldt ook als u bijzondere ziektekosten wilt vergoeden. Bestaat er echter een aanspraak op de vergoeding van ziektekosten, bijvoorbeeld op grond van de arbeidsovereenkomst, dan is de aanspraak belast en de vergoeding onbelast.

Collectieve verzekering

Veel tegemoetkomingen en vergoedingen zijn dus belast. Maar u kunt werknemers ook nog op een andere manier tegemoetkomen: door een collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden. U kunt dan een aantrekkelijke korting bedingen op de nominale premie. Verzekeraars mogen daar tot 10% korting op geven zonder dat dat fiscale consequenties heeft. Bovendien geldt de korting ook voor gezinsleden van de werknemer. Maar werknemers hoeven niet mee te doen aan zo’n collectieve ziektekostenverzekering. Een andere zorgverzekering kan zonder korting voor hen voordeliger zijn.

Aanvullende verzekering

Ook goede aanvullende verzekeringen kunnen de collectieve verzekering aanlokkelijk maken voor werknemers. Op aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars nog meer collectiviteitskorting geven, daar geldt namelijk geen maximum voor. Bovendien bieden veel verzekeraars een extra pakket aan speciaal gericht op de risico’s in uw organisatie, bijvoorbeeld met extra vergoedingen voor fysiotherapie of psychologische zorg. Ook wachtlijstbemiddeling en cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Een bijdrage in de premie voor de zorgverzekering kan een werknemer over de streep trekken om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering.

Combineren

Sluit u bij dezelfde verzekeraar ook andere verzekeringen af, zoals een verzuimverzekering of een ongevallenverzekering, dan is nog eens extra korting mogelijk. Dat is ook gunstig voor u. Bovendien vullen de verzekeringen elkaar dan goed aan, zodat u niet te veel betaalt en alle preventie, zorg en re-integratie is gedekt.