Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 mei 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Wat doet een functionaris gegevensbescherming?

Een functionaris gegevensbescherming (FG) houdt in uw organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw FG moet voldoende kennis hebben van de AVG en hoe om te gaan met gegevensbescherming in de praktijk. Welke kennis de FG precies moet bezitten is afhankelijk van uw organisatie. Verwerkt uw organisatie grote hoeveelheden gevoelige informatie? Dan zal de functionaris gegevensbescherming meer ondersteuning nodig hebben.

Aanmelden van uw functionaris gegevensbescherming

Deze FG dient u voor 25 mei 2018 aan te melden via het online aanmeldingsformulier. Niet iedere organisatie is verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. In de volgende drie situaties is dit wel verplicht:

  • Als uw organisatie een overheid of publieke organisatie betreft;
  • Als uw organisatie op grote schaal individuen volgt;
  • Als uw organisatie op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Overigens kunt u natuurlijk wel vrijwillig een FG aanstellen, ook al is dit voor uw organisatie niet verplicht.

U kunt uw functionaris gegevensbescherming aanmelden via dit online formulier.