Nieuws
Publicatiedatum: 24 januari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen
Gedragscode

Is jouw organisatie ‘Voice-proof’?

De toestanden bij The Voice of Holland maken duidelijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties helaas nog steeds voorkomt. En dat – wederom helaas – veel managers met John de Mol nog een primaire reactie hebben dat de slachtoffers dan maar beter hun mond open hadden moeten doen. Wil jouw organisatie dat beter doen? Zorg dan voor een duidelijk beleid.

Onderdelen van beleid

Dat beleid bestaat uit ten minste de volgende onderdelen:

  • een heldere gedragscode, waarin expliciet staat wat als grensoverschrijdend gedrag wordt gezien en waarin onomwonden staat dat dit te allen tijde ontoelaatbaar is;
  • een veilige meldprocedure, waarbij melders hun klacht kunnen melden bij een extern, deskundig vertrouwenspersoon, iemand van buiten de organisatie;
  • concrete termijnen voor alle vervolgstappen; waarbij de melding direct door een extern, gespecialiseerd bureau wordt onderzocht en getoetst op overtreding van wet en gedragscode;
  • een doortastend sanctiebeleid, waaruit blijkt dat grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar is, variërend van een officiële waarschuwing tot en met ontslag.

Betrek de OR

Het is mooi als dit allemaal op papier staat, maar laat dit beleid niet onder in een la verdwijnen. Breng de code, de meldingsprocedure en het sanctiebeleid regelmatig onder de aandacht van medewerkers en management. Maak het onderdeel van de bedrijfscultuur. Betrek de OR bij het opstellen en aanpassen van de gedragscode, meldprocedure, opvolging en sancties. De ondernemingsraad heeft daarbij instemmingsrecht volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden. Dat betekent dat een voorgenomen beleid vooraf ter advisering voorligt aan de OR.

Lees hier meer over in de checklist Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.