Nieuws
Publicatiedatum: 22 mei 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
ontslag

Seksuele intimidatie rechtvaardigt ontslag op staande voet

Een ontslagen medewerker van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ging in hoger beroep tegen zijn ontslag op staande voet, dat het gevolg was van zijn seksuele intimidatie van collega’s. Zonder succes. De werkgever heeft juist gehandeld. Door zijn gedrag heeft de ex-werknemer zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Zo blijkt uit recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Valse argumenten

De per direct ontslagen werknemer droeg verschillende argumenten aan op basis waarvan hij zijn ontslag als onredelijk acht. Zijn werkgever zou hem in plaats van ontslag een medische behandeling moeten aanbieden. Ook zouden de verklaringen van zijn slachtoffers niet juist zijn, deden zijn collega’s ook aan seksueel getinte opmerkingen en kan zijn gedrag hem niet worden verweten wegens zijn autistisch klachtenbeeld. Alle argumenten werden door de rechter onmiddellijk naar de prullenbak verwezen.

Groepscultuur

Zelfs al zou er sprake zijn van een ‘groepscultuur onder het personeel’ waarin collega’s ook seksueel getinte opmerkingen maken, dan ontslaat dit de werknemer niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Zo oordeelt te rechter. Ondanks dat u als werkgever niet verantwoordelijk kunt worden gehouden voor misdragingen van uw werknemers, kunt u wel proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, bestrijden en monitoren. Zorg dat uw werknemers op de hoogte zijn van de gedragsregels, organiseer zo nodig een training en stel een vertrouwenspersoon aan.