Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 november 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn medewerker heeft een verzoek gedaan om minder te werken, maar ik wil dit liever niet. Wat moet ik nu doen?

De Wet flexibel werken biedt werknemers de mogelijkheid om een verzoek te doen om de aanpassing van de gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week. Een werknemer dient dan wel minstens 26 weken werkzaam zijn in de organisatie. Het verzoek moet twee maanden voor de aanpassing worden gedaan.
Als u dit verzoek wil weigeren, dan kan dat alleen als de aanpassing aantoonbaar leidt tot problemen wat betreft de bedrijfsvoering, veiligheid of roostering. Laat de werknemer op tijd uw beslissing weten en ga in overleg hierover met de werknemer.
Meer weten over de Wet flexibel werken? Bekijk deze checklist.