Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 24 juli 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief uitnodiging aanstellingskeuring

Voor sommige functies zijn er bepaalde medische eisen waar een sollicitant aan moet voldoen om te kwalificeren voor de functie. Voor enkele beroepen is dit zelfs verplicht, denk aan een piloot. Met een medische keuring, ook wel een aanstellingskeuring genoemd, kunt u bepalen of uw sollicitant aan deze eisen voldoet. Tijdens een keuring mag een arts alleen vragen stellen die nodig zijn voor de medische keuring. Let goed op: als u uw sollicitant(en) voor een medische keuring wilt uitnodigen, dient u in de vacaturetekst al te vermelden dat een medische keuring onderdeel is van de selectieprocedure. Gebruik deze modelbrief om uw sollicitant uit te nodigen voor een medische keuring.